Aktualnie prowadzimy rekrutacje na

0
stanowisk

Kim Jesteśmy?


B.P.O. Poland świadczy usługi outsourcingowe w zakresie rozwiązań IT, korespondencji masowej, telefonicznej obsługi klientów, analiz biznesowych, marketingu, reklamy, a także specjalistycznych usług finansowych.

Do grona naszych Klientów należą liczne firmy polskie i międzynarodowe. Nasi Klienci mogą zlecić nam kompleksowe usługi outsourcingowe, mając pewność, że wysoka jakość świadczonych przez nas usług, światowe referencje i know-how, a także bezpieczeństwo i stabilność operacji przełożą się na sukces ich firmy.

 
Kariera w BPO Poland

Szukamy bohaterów dnia codziennego, którzy wierząc w dobro sprawy, są w stanie zrobić naprawdę dużo.

Cenimy osoby inteligentne, kreatywne i pracowite, a przede wszystkim otwarte na innowacyjne pomysły.

Nasza oferta rekrutacyjna jest uzupełniana codziennie o najnowsze propozycje zawodowe.

Zaglądaj tu, być może znajdziesz idealne stanowisko pracy dla siebie.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest B.P.O. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Długa 29 lok.226, 00-238 Warszawa. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych rodo@bpo-poland.pl

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej zwane RODO).

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od ich uzyskania lub do wycofania zgody. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane będą przechowywane do 6 lat od momentu wysłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody.
Przewidywane kategorie odbiorców danych to: pracownicy działu HR oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu, dostawcy usług IT, dostawcy usług służących rekrutacji,

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO oraz prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w rekrutacji. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Jeżeli chcesz do nas dołączyć, kliknij:
Może to właśnie Ciebie szukamy?
POSZUKUJEMY OSÓB DO NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW:

B.P.O. Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
adres: Warszawa 00-238, ul. Długa 29 lok. 226

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000592383

NIP 5252640173

T: +48 22 486 99 09

Adres mailowy Inspektora Ochrony Danych: rodo@bpo-poland.pl

Skontaktuj się z nami

Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana. Dziękujemy.